Etiket: jquery

Jquery ile Nesneleri Seçmek

“Jquery ile Nesneleri seçmek” diye okuyunca çoğu kişiye anlamsız gelebiliyor. Evet sayfada bir nesneyi seçeceğiz ama seçipte ne yapacağız. Hadi bunu örneklerle görelim. $(“p”); // Sayfada ki tüm p etiketine sahip nesneleri seçtik. $(“a, p, .serdar .test”); // sayfada ki tüm a ve p etiketlerini aynı zamanda “serdar” class’ı içerisinde ki “test” class’ına ait tüm […]

Jquery not() Motodu Kullanımı

.not(), jquery’de hariç anlamına gelir. Örnekle açıklamak gerekirse eğer şöyle olacaktır ; Sayfamızda “select” nesnesi olduğunu varsayıyorum. “option”lar içerisinde “selected” class’ı olmayanlarda işlem yaptıracaktır. Örnek Kodu da şu şekilde olacak ; Html sayfa ; Jquery tarafı ; $(‘.div option’).not(‘.selected’).on(‘click’, function(e){ alert(“tıklandı”); }); Bu örneğe göre “test2” isimli option’da click işlemi olmayacaktır, çünkü jquery ile “selected” […]

Jquery Değişken Kullanımı

Jquery ile değişken tanımlarken php de olduğu gibi illa ki türünü belirtmemiz gerekmiyor, içerisine atanan değere göre türünü kendisi otomatik belirleyecektir. Değişkene sayısal bir değer atarsak eğer o değişken artık  “number” türüne geçer, metinsel değerler atarsak eğer “string” türüne geçer. Örnek ; var sayi; sayi = 5; var isim = “Serdar”; var sayi2 = 10; […]

Jquery ile Nesneleri Gizleme veya Gösterme

Sayfada yer alan nesneleri gizleme veya gösterme işlemi jquery ile çok kolayca yapılabilir. Nesneleri gizlemek için “hide()” methodu, göstermek için ise “show()” methodu kullanılır. Birde “toggle()” methodu var bunu da ayrıca açıklayacağım. hide() Methodu $(“#btn_test”).click(function(){ $(“#div_1″).hide(); }); “hide” methodunun efekli olarak çalışmasını istiyorsak eğer milisaniye cinsinden değer verebiliriz veya slow ya da fast diye belirtebiliriz. […]

Jquery Event (Olaylar)

Jquery de kullanabileceğimiz event’lar şunlardır ; “click” event’i         : Tıklama olayı.“dbclick” event’i    : Çift tıklama olayı.“mouseenter”         : Fare ile öğe üzerinde gelince çalışan olay.“mouseeleave”       : Fare öğenin üzerinden gidince çalışan olay.“mousedown”        : Fare ile öğenin üzerine basılı durma olayı.“mouseup”          […]

Back To Top