Jquery Değişken Kullanımı

Jquery Değişken Kullanımı

Jquery ile değişken tanımlarken php de olduğu gibi illa ki türünü belirtmemiz gerekmiyor, içerisine atanan değere göre türünü kendisi otomatik belirleyecektir. Değişkene sayısal bir değer atarsak eğer o değişken artık  “number” türüne geçer, metinsel değerler atarsak eğer “string” türüne geçer.

Örnek ;

var sayi;
sayi = 5;
var isim = "Serdar";
var sayi2 = 10;

Değişken İsimlendirme Kuralları
Jquery’de büyük küçük harfe duyarlı bir dildir. Değişkenlere isim verilirken Türkçe karakterler veya özel karakterler kullanılmamalıdır. Ayrıca jquery içerisinde bulunan ve başka bir anlamı olan kelimeler de kullanılmamalıdır. (int, not, if, else vb.)

//Değişken isimleri sayı ile başlayamaz.
1serdar = hatalı.
serdar1 = dogru.

Değişkenlerle Matematiksel İşlemler

  • String türünde ki iki değişken toplanırsa eğer, iki değişkenin değerlerini yan yana yacazcaktır.
var yazi1 = "serdar";
var yazi2 = "karaca";
var sonuc = yazi1 + yazi2;
 
Sonuç : "serdarkaraca" olacaktır. 

Number türünde ki iki değişkenlerde her hangi bir matemetiksel işlem yapılırsa sonuçlar doğru çıkacaktır.

var sayi1 = 5;
var sayi2 = 10;
 
var toplam = sayi1 + sayi2; // Sonuç : 15
var cikar = sayi1 - sayi2; // Sonuç : -5
var carp = sayi1 * sayi2; // Sonuç : 50
var bol = sayi1 / sayi2; // Sonuç : 0,5 

String ve number türünde ki değişkenlerde matematiksel işlem yapılırsa eğer soldan sağa doğru çalışacaktır.

İlk değerler number türünde ise matematiksel işlem yapacaktır.
İlk değerler string türünde ise matematiksel işlem yapmadan tüm değerleri string olarak yazacaktır.

var sayi1 = 5;
var sayi2 = 10;
var yazi = "serdar";
 
var sonuc = sayi1 + sayi2 + yazi; // Sonuç : 15serdar
var sonuc = yazi + sayi1 + sayi2; // Sonuç : serdar510

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top