Etiket: operatörler

PHP Operatörler

Genelde operatörleri bir değişkendeki veriyi işlemek maksadıyla kullanırız. Yani tanımladığımız bir değişkene, bir değer atamak, bir değeri arttırmak ya da eksiltmek, bir kaç değeri karşılaştırmak gibi işlemleri yapan sembollere operatör adını veririz. PHP de operatörleri 4 başlık altında toplayabiliriz. 1. Atama Operatörleri2. Aritmetik İşlem Operatörleri3. Karşılaştırma Operatörleri4. Mantıksal Operatörler NOT : Bu makalede yapılan örneklerde […]

Back To Top