PHP Fonksiyonlar

PHP Fonksiyonlar

PHP içerisinde tanımlı olarak gelen binden fazla hazır fonksiyonlar ile çok daha kapsamlı bir yazılım dili haline gelmektedir.

PHP içerisinde bulunan bu fonksiyonların hepsi ayrı bir kod yazmadan istediğimiz işi gerçekleştirmek için kullanırız.

Örneğin en sık kullandığımız “echo ‘test’;” de php içerisinde önceden tanımlanmış bir fonksiyondur.

Eğer istediğimiz fonksiyon daha önceden tanımlı değil ise kendimiz de yeni bir fonksiyon yazabiliriz.

Fonksiyonları kullanmadaki asıl amacımız fazladan kod yazmayı ortadan kaldırmaktır. Yani program içerisinde aynı işlemi bir kaç farklı yerde veya defalarca kullanıyorsak eğer aynı kodları defalarca yazmak yerine bir kez bu kodları fonksiyon olarak tanımlayıp sonra istediğimiz yerde bu fonksiyonu çağırabiliriz.

Fonksiyonları kullanmamızın diğer bir avantajı da web sayfası yüklenmesi sırasında eğer kullanılmamışsa çalışmazlar, yani web sayfası açılışına bir etkileri bulunmaz, böylece sayfayı ve sunucuyu ek yükten kurtarmış oluruz.

PHP de fonksiyonlar konusu bir makale de anlatılacak kadar kısa bir konu değil. Bu yüzden yazabildiğim kadarını bu makale de yazacağım. Devamını da diğer makalelerde yazacağım.

Şimdi ilk olarak yeni bir fonksiyon oluşturmayla ilgili bir örnek yapalım.

function test()
{ 
  /* 
  fonksiyon içerisinde çalıştırılacak kodlar. 
  */
} 

Fonksiyonlar ile ilgili kurallar ;

1. Fonksiyon isimleri rakam ile başlayamaz. (bir harf veya “_” (alt-tire) ile başlamalı.)
2. Daha akılda kalıcı olması ve kullanılabilirlik açısında da fonksiyon isimleri de daha açıklayıcı yazılmalıdır.
3. Fonksiyon isimleri büyük küçük harfe duyarlı değildir. Aynı kelimenin farklı büyük küçük harflerle yazılması durumunda aynı olarak değer görecektir.
4. Fonksiyonlar dışarıdan parametre olarak değer alabilirler. Eğer fonksiyon dışarıdan her hangi bir değer almayacaksa paranter arası boş bırakılmalıdır.

function EkranaYazdir()
{ 
  echo "Merhaba Dünya"; 
  /* 
  Burada echo ile ekrana birşeyler yazmasını istedik ancak 
  fonksiyon olduğu için fonksiyonu çağırmazsak çalışmayacaktır. 
  */
}


EkranaYazdir(); // Bu şekilde de fonksiyonu çağırdık. 

Biraz daha detaylı fonksiyon örneği yapalım. Bu örnekte de fonksiyon dışarıdan parametrelerle değer alsın.

function isimler($isim) //$isim değişkeni ile dışarıdan parametre alacağını belirttik.
{ 
  echo "İsim :" .$isim;
}
isimler("Serdar");
isimler("Ahmet");
isimler("Mehmet"); 

“isimler” adını verdiğimiz fonksiyon “isim” adında bir parametre alıyor. Fonksiyon içerisinde ise aldığı parametrenin değerini ekrana yazdırıyor.

Parametre isteyen bir fonksiyona eğer parametre göndermezsek hata verecektir. Bunun önüne geçmek için fonksiyonu oluştururken varsayılan olarak bir değer verebiliriz.

Örnek ;

function isimler($isim == 'Serdar')
{ 
  echo "İsim : " .$isim;
}
isimler(); // parametre eklemeden gönderiyorum ve hata vermeyecektir. Ekrana "Serdar" yazacaktır.
isimler("Ahmet"); //Şimdi parametre olarak "Ahmet" gönderdiğim için ekrana "Ahmet" yazacaktır.

Her fonksiyon birden fazla parametre de alabilir. Birden fazla parametreyle ilgili bir örnek yapalım.

function kisiler($isim,$soyisim)
{ 
  echo "İsim Soyisim : " .$isim. " - " .$soyisim;
}
 
kisiler("Serdar","Karaca");
kisiler("Ahmet", "Mutlu");
kisiler("Mehmet", "Kara");
 
/*
bu fonksiyonu da parametre göndermeden çağırırsak eğer hata verecektir. 
Hata vermesini istemiyorsak diğer örnekte olduğu gibi varsayılan 
bir değer verebiliriz.
*/ 

Bir örnek daha yapalım fakat bu sefer fonksiyon ile toplama işlemi yapalım.

function toplama($a,$b)
{ 
  $result = $a + $b; 
  echo $result;
}


toplama(5,25); // Çıktısı 30 Olacaktır.
toplama(10,80); // Çıktısı 90 Olacaktır. 

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi matematiksel işlemlerde fonksiyonları kullanabiliriz.

Fonksiyonlarda “Global” ifadesini de kullanabiliriz. Örnek ;

$test = 'Serdar';
function Deneme()
{
  global $test;
  /* 
  Dışarıda tanımladığımız bir değişkeni fonksiyon içerisine aldık. 
  */ 
  echo $test;
}


Deneme(); 

PHP ile ilgili tüm fonksiyonlar ve methodlar listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://php.net/manual/en/indexes.functions.php

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top